[Lioar dy Hymnyn - English translation(&number) from "A Collection of Hymns" 1831]

AYRN VI.--ER, NIAu

HYMN 36. o. nt X

[There is a land of pure delight.]

1 'SY cheer dy vsynrys vooar ta hcose
Yiow nooghyn soylley beayn Laa fegooish oie dy ghorraghys,
As assh ass roshtyn pian.

2 Cha vaill dy bragh ny messyn t'ayn; Agh tannaghtyn gerjoil
Gyn veg agh baase, myr faarkey coon,
Freayl shin veih'n cheer ghloyroil.

3 Strooanyn dy vaynrys bra t'ayn gell,
As magheryn aalin glass ;
Myr Canaan roish eloan Israel;
Agh Jordan freayll ad ass.

4 Agh boghtyn agglagh ceau yn traa,
Rish oirr y cheayn dooyteil ,
Keayney, as gosnaghey, as craa,
Agglagh ny hrooid ventreil.

5 Oh ! 'beagh shin abyl, dy chur er
Ny dooytyn shoh goll voin,
'Syn Canaan maynrey chur-my-ner,
Gyn nhee dy Ihiettal roin.

6 Myr Moses 'vaikagh shin y cheer,
Cha baghtal roish nyn sooill ;
Cha voddagh basse, yn Jordan feayr.
Shin agglaghey er-stoyl.


 

Back index next


Any comments, errors or omissions gratefully received The Editor
HTML Transcription © F.Coakley , 2002