[Lioar dy Hymnyn - English translation (&number) from ..]

HYMN 220. 7’s & 6’s.

[ From Greenland’s icy mountains.]

1 VOISH Greenland raad ta’n feayraght,
Gys India foddey veih;
As strooanyn Afric ghrianagh,
Er geinnagh airhey roie;
Veih earroo dy henn awinyn
Raad ta ny biljyn palm,
Tad geam livrey’s vionyn,
Veih’n dorraghys t’ad ayn.

2 Ga ta aer spiceyn Ceylon,
Goll millish lesh ny geayee;
Dagh nhee t’ayns ordyr aalin,
Agh ynrican yn sleih;
Agh ayns fardail t’oc aalid,
Jeh giootyn Yee dy stroie,
Ta’n pobble ayns nyn ghellid,
Croymmey gys Clagh as Fuigh.

3 Jen mayd te’r gheddyn toiggal,
As tushtey am viosh niau.
Yn sushtal daue y obbal,
Yn soilshey obbal daue:
Saualtys t’er ny hoilshagh,
Jeh’n ennym shen gimraa;
Gys nee n’ashoonee gynsagh
Ennym yn Messiah.

4 Sheid gheayghyn lesh ny niaghtyn,
Harrish yn faarkey roie;
Lesh gloyr goll er y hoshiaght,
Roshtyn veih jiass gys twoaie;
Er gys nagh bee un joarree,
Dan Eayn hooar baase sy theihll;
Fer croo, Ree as Fercoadee,
Cheet reesht ayns gloyr dy reill.


 

Back index next


Any comments, errors or omissions gratefully received The Editor
HTML Transcription © F.Coakley , 1999