[From Mannin #7 1916]

Yn Snieggan 1

TA‘N bioys, ny aigney, ny cooinaghtyn Lyssagh yn Snieggan — te yn mirril yssagh ta fys am er. T’ad baghey cooidas t’ad stoyral seose beaghey son y ey dy reayll ad hene bio as bioyr. Ta jeu currit er lheh dy chur keint dy vainney lhieu hene. Tra nagh vod fer ennagh jannoo yn red t’eh laccal dy yannoo, t’eh goll gheddyn feallagh elley dy chooney lesh. Ta enn oc er y cheilley as cha jean fer jeh’n sheshaght soiagh er fer elleyjeh’n sheshaght echey hene. Ta paart elley jeu soit er-lheh son dy voandry, dy ghoaill kiarail jeh’n feallagh aeg, as cha vel ad jannoo red erbee arragh.

Tra t’ ad goll dy hoiaghey er sheshaght elley t’ ad shooyl ayns strane hidooragh myr sheshaght-caggee. Tra t’ad goaill pryssoonagh ayns caggey, t’ad cur oorroo gobbragh daue.

Tra ta fer feddyn beaghey, hig eh roish thie as ginsh da’n feallagh elley dy heet er y hon. Ver ad lesh yn grine thie. My vees yn oie fliugh, ver ad lesh yn grine magh laa ny vairagh dy hirmagh, as eisht cur lesh stiagh eh. Tra ta’n oarn, as foghan ayn, nee ad giarrey eh dy reayll eh veih goll mow. As eisht tra ta’n grine marish yn glooie-luss goll gys shugyr t’ad beaghey er.

Ta dy chooilley red jeant ec yn traa cair, as ayns yn aght cairagh ; as ta ooilley shoh jeant er son foays y sheshaght. Ta shoh jeant liorish meer beg dy enneeyn ta wheesh lieh dy chione freeney, as ta am thousaneyn dy housaneyn ayns ny enneeyn am, cre-wooad smoo lhisagh shinyn ye jargal dy yannoo.

T MOORE

Brookfield, Port Erin

1 The Ant is called in some parts of the Island Snieggan, and in others Sniengan. The Scottish Gaelic name of the Ant has likewise two forms— Sneaghan and Seangan. Two forms are also found in Irish Gaelic, namely, Siogán and Seangan,


 Index

Back index next

 

Any comments, errors or omissions gratefully received The Editor
HTML Transcription © F.Coakley , 2000