[From Psalmyn Ghavid

PSALM 148.

1

Reamyn yn yrjey voo~ar,
Moyl~lee-jee nyn ver-creo,
Insh-jec magh mooads c gteloyr
Shiuish ainlyn smoo as sloo
     Trog-jec coraa,
      O Cherubim,
      As Seraphim,
      Cur moylley da.

2

Uss eayst ta reill ny hoie,
As ghrian leeideil y laa ;
Rollageyn sollys choie,
Cur-jee nyn geeshyn da
      Eeck-jee e chair,
      O shiuish niaughyn,
      As vodjallyn
      Getlagh 'syn aer.

3

Lhig daue shoh ennym Yee,
Y voylley dagh unnane;
E gteoo hug daue nyn mree
Tra nagh row veg jeu ayn:
      Bee ad er-mayrn,
      Seyr veih caghlaa,
      Er son dy bra
      Shasaee leigh'n Chiarn.

4

Moyll-jee eh whaleyn mooar
As ceast 'sy diumd heese;
Eilit lesh scailley croie
Cur-jec cair dasyn neesht.
      Aile, sniaght' as rio,
      Druight, sterm as geay,
      Cheet tra t'eh gra
      Cooilleeuey 'ghoo.

5

S'leityn as croli,nk as coan
E voylley ta diu jesh ;
Cedaryn liauyr nyn-ghione
As biljyn gymmyrk mess.
      Beiyn feïe as meein,
      Sna-ee er laar,
      As eanlee'n aer
      Jannoo cooilleen.

6

Reo'ghyn as prinsyn ard,
Marish dagh theay ta foue
Briwnyn y tteeihll dagh raad,
Cur-jee da, voylley feeu.
      Dy wooiys Jee,
      Lhig aeg as shenn,
      Dooinney as ben,
      C'ur chengey's cree.

7

Lhig da'n slane chroo cordail
Dy hoiagh seose e ghoo ;
E ennym smoo gloyroil
Ta toilchin moylley voue.
      King foddey'n theihll,
      Ta bial da,
      E ghloyr dy-bra,,
      T'er skyn dagh reill.

8

E nooghyn hene ta eait
T'eh soiagh scose dy bra,
As lør'el e chloan reiht
Ta kinjagh 'gerrey da.
      Nish ayns arrane
      Trog-jee coraa,
      Gennal dy-bra,
      Dy voylley'n Chiarn. .


 

Back index next


Any comments, errors or omissions gratefully received The Editor
HTML Transcription © F.Coakley , 2002