[From Psalmyn Ghavid

PSALM 119. - Cl.

 

1

O cur my-ner my hrimshey, Hiarn,
Ass treihys m'y livrey;
Son Dt' aualtys ta. moe geearree,
Cuin vees my heaghyn rey ?

2

Agh mie te dou dy ve seaghnit,
As smaghtit liorish m' Ayr;
Dy voddym shirrey 's ghyndaa hood,
As shooyl ayns raaidyn cair.

3

She Oo ooilley yn gherjagh t'aym,
Tra ta my chree failleil ;
Dty ghoo ta mee lhaih as geiyrt da,
'S my pheccaghyn treigeil.

4

Dty ghoo hug gien as gerjagh dou,
Tra va mee seaghnit trome;
Nonney va m'annym er vaagail,
As leah er phaartail voym.

5

Hiarn, chairal ta Dty vriwnyssyn,
Myr s' mie ta aym nish fys;
As dy vel Oo cur seaghyn dou,
Ayns graih as ynrickys.

6

Roish va mee smaghtit lesh seaghyn,
Ren mee shooyl ass y raad ;
Agte nish ta mee freayll Dt' annaghyn,
As bial da'n goo ayd.

PSALM 119

1

O mayney ad ta kfinjagh shooyll,
Ayns raaidyn jeeragh Yee ;
Ta streeu dy reayll yn cassan cair,
Gyn skirraghtyn erbee.

2

O maynrey ad ta avs e leigh
Coyrt biallvs creeoil
Lesh jeaanid anmey imlee guee
Dy yannoo eh foayroil.

3

Nyn lheid ta kinja.gh er nyn dwoaie,
Veih caslys olk dy chea;
Tastagh dy reayll yn raad ta roue
Nagh gaill ad shilley jeh.

PSALM 119: Part 2.

 

Dy hoiggal dt' annaghyn reeoil,
Ta'n saarey ayd's, O Yee,
As ad dy reayll nyn gurrym ard
Lesh jeeanid smoo nyn gree.
Oh, eisht dy bragh eh dt' aigney mie
Trooid ooilley coorse my vea;
Dy hoiagh roym cne'n aght nee'm shooyll
Uss my haualtagh brâ.
Lesh dunnallys bee eight my chree
'Bok fea ayns slane treishteil,
Ayns gerjagh smoo dy vel my vea,
Rish dt' annaghyn coardail.

9

Cre'n aght yiow 'n dooinney aeg yn schlei
Dy kiart e vea 'leeideil?
Lesh jannoo kinjagh dt' annaghyn
E scaa veih broid yn 'eill.
Lesh arryltys my chree ta soit,
Dy yeeaghyn er dty hon;
Veih d'annaghyn ny lhig dou, Hiarn,
Chyndaa er shaghyryn.
Dowin ayns my chree dty ghoo ta soit,
My stoyr nagh jean failleil ;
Nee cooney lhiam dy reayll fo chosh,
Mee-viallys yn eill.
My annym hooisal, myr shoh reillt,
Dy-kinjagh ver dhyt gloyr;
Veih'n traa shoh magh, lhig da my vea
Ve coadit lesh dty phooar.

33

Ynsee mee ayns Dty leigh'yn, Hiarn,
Dty raaidyn soilshee dou ;
Ooilley my laghyn eiyr-yms daue,
Cha jenn er shaghryn voue.

34

Mv nee uss creenaght y chur dou
Yn chreenaght flaunyssagh ;
Nee'm goaill dty leigh 'yn gys my chree,
As freill-ym ad dy-bragh.

35

Jean uss ayns cassan rea dty ghoo
My immee ' aght kiart leeideil ;
Ny lhig da'n caslys sloo dy olk,
My chummal fo e reill.
Orrym's fo kiangley Dty harvaant
Cur soilshey gennal Dt' oaie;
Dy hoiggal as dy reayll Dty ghoo,
Lesh jeeanid lhieen my chree.

89

Dy-bragh, O Hiarn, as son dy-bragh,
Dty stayd cha bee ec kione;
Troo-id ooilley'n ae-r t'ow cummal seose
Dy-chooilley chruinnid Vayn.

Veih cash gys eash ta dt' ynriekys
Gyn scughey shassoo beayn;
Ta'n ooir myrgeddin shickvr soit,
Lesh dty phooar niartal hene.
Ta dagh nhee t'ayn cur lhieu nyn goorse,
Myr ren oo daue pointeil;
T'ad ooilley bial gys dty phooar,
Sharvaantyn fo dty reill.
Hee'm dy bee jerrev er dagh nhee,
Nagh varr ad son dy brâ,
Agh lheead dty leigh 'yns goll rhyt hene,
Cha jean dy bragh caghlaa.


 

Back index next


Any comments, errors or omissions gratefully received The Editor
HTML Transcription © F.Coakley , 2002