[From Psalmyn Ghavid

PSALM 51.-Cl.

(For Ash Wednesday.).

1

O Hiarn Yee jean myghin orrym,
Joh mooads Dty chenjallys;
As lhig dooys lesh treihys laadit,
Ve lhieent lesh gennallys.

2

Gow ass y raad my ghrogh-yannoo,
Jean moo veih peccah glen
She hoods, O Yee! Ta mee goaill rish,
Cre ta my pheccaghyn.

3

O Hiarn ny gow Dty chooney voym,
Ny jea.n Uss me 'hreigeil
Cha moo lhig da Dty Spyrryd mie,
As miste dy-bragh paartail.

4

Yn voggey ta liorish Dty oayr,
Lhig dooys y gteeddyn reesht;
As lhig Uss; da Dty Spyrryd noo,
M' annym y niartagte reesht.

5

Myr shoh nee'm, Hiarn, Dty raaidyn cair,
Y ynsagte da peccee ;
As gys Dty leighyn jeeragh nee'm,
Coyrlaghey drogh yantee.

6

O fosteil Uss my voillyn, Hiarn,
Lesh nearey trimshagh jeight;
Eisht lesh my veeal, Dty voylley mooar,
Gys ooillay'n seihll vees eït.


 

Back index next


Any comments, errors or omissions gratefully received The Editor
HTML Transcription © F.Coakley , 2002