[From Psalmyn Ghavid

PSALM 46. - Cl.

(On the French leaving Bantry Bay,
December 26th, 1796)..

1

She Jee nyn gêmmyrk 'sy traa t'ayn,
Yn Gooney share, oddys ve syn
Lesh dunnallys cur syn dty hreisht,
Dy beagh yn seihll shoh bun-ry-skyn ;
As sleityn ceaut ayns mean y cheayin,
Ayns peeshyn lesh yn sterrym brisht.

2

Lesh gennallys erskyn enraa,
Ayns flaunys Yee veer shin dy-bragh
My reayllys shin E annaghyn,
Ayns Sion ta ardvalley Yee,
Ta er mooaralee garaghtee,
Choud's ta E phooar dy choadey shin.

3

Nyn noidyn ta ayns eulys rooin,
Lesh dewilys caggee haink ad hogin Ren .
Tee y imman roue lesh cragh,
Nyn shennayryn chur syn troishteil,
Cha ren E 'h adsvn rieau 'hreigeil,
Yn Chiarn y Jee nyn saualtagh.

Gloria Patri.

Gloyr gys yn ooilley niartal Jee,
She Eh fer-coadee dagh Creestee
Ta coyrt nyn Marrant er son bea,
Moylloy as bobisn da'n spyrryd non
As da'n saualtagh ren shin 'chroo,
Ell oddys coyrt dooin shee as fea.


 

Back index next


Any comments, errors or omissions gratefully received The Editor
HTML Transcription © F.Coakley , 2002