INDEX

PAGE

Ah! cre vel mee nish ? Cre'n tra cre lesh

138

Ard ghloyr da’n Saualtagh graysoil

71

As beem’s gys briwnys currit lesh

32

Ashoon ta bannit liorish Jee

117

As lhig da’n corp shoh geddyn baase

39

Ass Egypt tra haink Israel

145

As vel my chree cha creoi

119

As vel mee ruggit cour yn vaase

20

Ayns sushtal Chreest ver mayd my-ner

163

Ayr flaunyssagh, she liort

51

Ayr ooilley’n seihll hug toshiaght dooin

151

Ayr ta dty ghloyr soilshean feer vooar

73

Ayr, ta my annym jeeaghyn hood

108

 

Bannaght, moylley, gloyr, as booise

19

Bannit dy bragh dy row nyn Jiarn

146

Bannit ta’n dooinney ta treigeil

7

Booise as gloyr da Jee yn Ayr

75

Booise gys yn Jee dy ghraih dy brâ

22

 

Ceau shin agh bleeantyn glare ayns shoh

17

Cha beem’s ayns aggle geddyn baase

26

Cha vaik rieau sooill, cha geayll rieau cleaysh

9

Cha vel mish naaragh goaill rish Creest

122

Choud as ta ainleyn troggal kiaull

27

Choud’s nee oo traa chur dou

118

Clasht rish my cayrn, my Yee, my Yee

58

Clasht-jee coraa ta loayrt veih niau

150

Cooie as cair te moylley Jee

80

Cre ta mish, O my Yee, graysoil

152

Creest er my hon ren surranse pian

115

Cre’n shilley gerjoilagh yn baase

24

Cren oyr veagh cloan da Ree ny ghloyr

161

Cre nee’m ‘yannoo, O my Yee?

173

Cuin, Hiarn ghraysoil, cuin oddym ghra

121

Cur shin sidooryn Chreest

89

 

Da dt' ennym, Yessey, ver-ym booise

105

Dhyts creenaght veayn! dhyts ver mayd booise

142

Dhyts ver-yms graih, my niart, my hoor

124

Diunid myghin! ayns dty stoyr

64

Dooisht-jee chreesteenyn, moghrey maynrey’n laa

165

Dty phooar breeoil cur dou

88

Dty Spyrryd deayrt er ooilley’n ooir

83

Dty uill ren role dy heyrey mee

111

Dty vyghin dooys ta erskyn towse

149

Dy hirveish Jee dy jeean

96

Dy watchal giall dou pooar

94

  

 

Eayn Yee, she uss yn Prince dy hee

101

Ec baase Fer-chionnee deyr sheelnaue

153

Ec beaghey dagh laa

73

Ec toshiaght y vlein, Lhig dooin greinnagh shin hene

143

Er jeet dy cheilley ass-y-noa

125

Er-sooyl mesh dagh aggle voin nish

21

Er-sooyl voym aggle as dooyteil

76

  

 

Feer vaynrey ta dagh mac dy ghrayse

38

Feysht shin, O Yee, as ronsee grunt

132

Fo coodagh dorraghey ny h'oie

148

  

 

Gloyr dy row hood, my Yee, dy bra

150

Gloyr gys nyn Jiarn t’er chionnaght shin

129

Goaill boggey son carrey ta eit

26

Gys Jee, fer-toyrt dy chooilley ghrayse

152

 

Haualtagh hug oo soilshey hym

137

Haualtagh Yeesey cur ansoor

118

Hiarn bee’n ashoon shoh giarit jeh

134

Hiarn cur bannaght dooin ec skeayley

172

Hiarn ta mee credjal dy vel fea

110

Hiarn, ta mee cheet son kemmyrk hood

92

Hiarn ta mee credjal slane dty ghoan

107

Hiarn, vel dty voayrd lesh feoiltys skeaylt

167

Hiarn, Yeesey, lhig dty accan baaish

151

Ho! tar-jee dagh unnane ta paa

3

Hoods Yeesey carrey’n peccagh treih

51

Hoods Yeesey vochilley’n chioltane

98

 

 

Irree, my annym, veih yn ooir

72

Irree shin voidinyn

32

 

 

Jee jeh dagh grayse as vrjey gloyr

96

Jee jeh my yea bee don chymmoil

100

Jee jeh yea, dty phooar graysoil

88

Jeeagh kys t’sh treinit cass as laue

11

Jeeagh shiu ta joarree jeiht eu mooie

171

Jeeagh neose ayns myghin, Yee ghraysoil

53

 

Kione dt’agglish heose ayns fiaunys

103

Kys veagh shin keayney choud dy hraa.

15

 

Leeidellagh anmeenyn crauee

40

Leih dooin ayns myghin, O nyn Ayr

170

Lesh boggey ta shin cooinaghtyn

159

Lesh gloyr combaasit erskyn insh

51

Lhig da dy chooilley nhee cur booise

78

Lhig dagh unnane fo arch vooar niau

163

Lhig dau seihll nyn gairys reih

61

Lhig deiney, shenn as aeg

67

Lhig dooin goaill arrane, Marish flaunyssee

80

Lhig dooin goll gys yn aer

131

Liorish deiney as ainleyn

177

 

Marish dty nooghyn lhig dou streeu

66

Marroo ayns peccah ceau my hraa

56

Maroo ta nish ayns maynrys sthie

37

Maynrey ta'n annym raad ta grain.

154

Mennic er cheau yn oie peccoil

99

Moyll-jee yn Chiarn, lesh ard-choraa

70

My annym, dooisht as eie gys Jee

95

My vraaraghyn deyr, Ta troallt g ys bea veayn

129

My Yee, my vea, my ghraih

118

My Yee! t’aym fys dy vel mee lhiat

112

My Yee, uss bun my voggey smoo

10

 

Nagh lhig da dooinney bio boasteil

117

Nagh mooar yn injillid as graih

13

Nee'm cur clashtyn, cre nee’n Chiarn

109

Nee'm soilshagh pooar yn Jee t’er chroo

147

Nhegin dou ass shoh paartail

17

Nish, nish, ta aym yn hoayl dy fea

68

Nyn gree'ghyn trog mayd seose

157

 

Obbyr y Chiarn ‘sy diunid heese

133

O cooin lhiam nish, my Yee

43

O cooinnee orrym uss hur baase

45

O dy beagh laad my pheccah jeem

113

O er son cree dy voylley Jee

121

O fuirree marym spyrryd mie

48

O ghrian dy chairys, trog uss seose

66

O ghraih jean soilshagh oo hene

111

O ghraih-flaunys! cre ta jeant ayd

13

O Hiarn, t’ayd toiggal jeem feer vie

156

O Hroailltagh flaunyssagh tar hym

139

O irree ghrian dy chairys vrâ

86

O laa gloyroil dy fea

136

O nish dy voddin geddyn Creest

48

O quoi yn peccagh boght t'er creau

50

O s’liauyr yinnin gennaght dagh oor

63

O s’maynrey eh ta troailt gys niau

36

O s’millish t’ou ghraih flaunyssagh

60

O son cree brisht as ammyssagh

 45

O son thousane dy hengaghyn

5

O Spyrryd Noo, tar hooin.

83

O tar-jee lhig dooin goaill arrane

78

O te dy liooar,Yee ghraysoil

46

O Uss ren er yn chrosh partail

108

O Uss ta fakin roish dty oaie

101

O Uss, ta niartal dy hauail

94

O Yee, clasht rish my accan treih

47

O Yee cur skianyn credjue dou

39

O Yee jean sheeyney magh dty lane

49

O Yee, nyn Ayr, dty ghoo breeoil

155

Quoi ad shoh ta cha gloyroil

34

Roish stoyl yn ooilley niartal Jee

126

Shass liorish dt’eirtyssee, my Yee.

84

She jiu Chiarn cheet gys e chloan

135

She lhean as feayn, ta’n tan raad gys baase.

4

She’n vea shoh'n traa dy hirveish Jee

16

She shoh my chreenaght as vondeish

98

Shoh laa yn Chiarn, eisht lhig dooin booise

144

Shoh va my vreearey fenish Yee

91

Skee jeh rouail choud voids, my Yee

59

S’millish ta cooinaghtyn dty ghrayse.

158

Soilshee,Hiarn, dty oaie graihoil .

163

Stoyl ard yn phooar ta er dy rican

164

'Sy cheer dy vaynrys vooar ta heose

33

‘Sy voghrey, Hiarn, nee’m geamagh hood

166

 

Ta kesmadyn yn dooinney mie

175

Ta Creest er n'aarlagh shibber vooar

4

Ta farrane ayn ta lhieent lesh fuill

77

Ta Jee ayns shoh! lhig dooin goaill rish

165

Ta Jee ny Spyrryd, creeney, mie

160

Ta m’annym paa, Eayn ghraihagh, Yee

169

Ta mairagh lhiats, O Hiarn

161

Ta raaidyn ard chairailys Yee

164

Ta shin cur ooashley dhyts, O Yee

28

T’ad maynrey er-skyn insh Ta credjal ayns Creest

137

T’an doinney maynrey t'echey ayrn

9

Ta'n los’rey moghrey lane dy vlaa

143

Tar, Hiarn, as cur dty vannaght dou

102

Tar, Hiarn, cooin lhiam dy ghoaill boggey

123

Tar, Hiarn, dy gherjagh troailtee skee

68

Tar, Hiarn, neose veih niau

160

Tar neose Chalmane bannee veih niau

62

Tar ooiley-niartal Hiarn ghraysoil

43

Tar shin lhig dooin lesh un chree

128

Tar shiu ta credjue eu ayns Chreest

69

Tar shiuish ta nish cumraagyn dou

104

Tar shiuish ta er jyndaa

127

Tar shiuish ta’yns graih rish Creest

8

Tar Spyrryd Cash'rick, chalmane meen

65

Tar, Spyrryd Noo, ayns cree dagh 'nane

146

Tar us, Hiarn ayns gloyr t'ou reill

130

Te atchim dou dy smooinaghtyn

41

T’ou ard ayns gloyr as ooashley Yee

30

T’ou ard erskyn my roshtyn Yee

52

T’ou geamagh ny anmeenyn paa

35

Towse d’aggle chrauee baillym v’aym

91

Tra irreem’s veih yn lhiabbee-vaaish

15

Tra ta mee cur-my-ner yn chrosh

158

Tra t’ou my annym er ghoaill baght

120

Treinit gys billey’r Calvary

11

Trog jee nyn gree’ghyn seose gys niau

171

Trog-jee nyn sooillyn seose gys niau

79

Trog-yms my hooillyn seose gys Jee

169

 

Uss Ayr dy hoilshey, ass dty stoyr

42

Uss Jee t’erskyn yn roshtyn aym

50

Uss Vac y Jee, t'ou cur-my-ner

87

Ussvochilley Israel Yee

112

Uss Vriw slane sheelnaue

31

 

 

Veih’n diunid ta mee geam

44

Vochilley flaunyssagh tar royd

93

Voish Greenland raad ta’n feayraght

176

 

Yee jeh dagh gerjagh gow dhyt hene

168

Yee Ooilley-niartal jean soilshean

171

Yeesey, m’Er-kionnee, as my Hiarn

174

Yeesey, cur geill veih niau

54

Yeesey, dy ynricks as pooar

134

Yeesey, eaisht rish eam dty nooghyn

85

Yeesey, Haualtagh, as my Yee

147

Yeesey, my charrey, son dy bragh

55

Yeesey, t’ou Chiarn er-skyn dagh nhee

82

Yeesey, t’ou-uss dooys feer dooie

90

Yeesey, yn ghraih ayd ta fegooish

74

Yn ard-ainle mooar ver magh coraa

29

Yn Chiarn nee’n aber aym’ordrail

114

Yn Chiarn ta rish my Hiarn er ghra..

115

Yn goo gloyroil ta dooin londeyr

141

Yn Jee ta harrish ooilley reill

144

Ynsee dou towse my laghyn glare

14

Yn seihll s’fardalagh dagh nhee t’ayn

6

Yn yrjey ta shin cur-my-ner

109

 

 


 

Back index next


Any comments, errors or omissions gratefully received The Editor
HTML Transcription © F.Coakley , 1999