[Lioar dy Hymnyn - English translation (& number) from "A Collection of Hymns" 1831]

HYMN 53. L. M

[Shew pity, Lord, O Lord, forgive.]

1 O YEE, clasht rish my accan treih ;
Ta slane my oiljyn roish dty oaie !
Nagh bee rhym geyre, O jeeagh dou foayr,
As doll my loghtyn ass dty lioar.

2 Cha vel my oiljyn, ga t'ad wheesh,
Erskyn dty ghrayse as dty erreeish ;
Da peccee voghtey t'ou chymmoil
O soie j eh m'arrys, Yee ghraysoil !

3 O niee my annym veih dagh broid
Jean my choinsheanse y ghlenney royd
Ta errey m'oiljyn guin my chree,
Ta'n chooinaght oc goaill voym my hee.

4 My veeal lesh nearey ta goaill roo,
T'ad noi dty ghrayse, t'ad noi dty ghoo : Dy bailt 'chur orrym briwnys geyre,
Veagh deyrey cair dou, t'ou uss cleer.

5 Ga mennick er dty vrasnagh, Hiarn,
Nagh jean dty spyrryd voym y hayrn,
Agh orryms soilshee dty erreeish,
As cur dou ayrn ayns toilchin' Chreest.

6 Nee'm gynsagh eisht dty raad da'n sleih,
Nee peccee chionney gys dty ghraih;
Nee'm ad leeideil gys fuill y chee,
Yiow moylley son dty ghrayse my Yee.


 

Back index next


Any comments, errors or omissions gratefully received The Editor
HTML Transcription © F.Coakley , 2002